Oferta szkoleniowa

Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych SITG Kielce
Image

Kursy specjalistyczne:

 1. Wiertacz - mechanik wiertni – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami  wiertniczymi.
 2. Operator agregatów cementacyjnych i zasobników – w ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne.
 3. Strzałowego – w odkrywkowych zakładach górniczych (kurs podstawowy i uzupełniający).
 4. Wydawcy MW – w odkrywkowych zakładach górniczych (kurs podstawowy i uzupełniający).
 5. Wiertacza otworów strzałowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.
 6. Kurs przygotowawczy do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji na osobę dozoru ruchu w zakładzie górniczym.
 7. Kurs specjalistyczny dla kierownika działu techniki strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych.
 8. Kurs specjalistyczny na stanowisko
 9. kierownika strzelania długimi otworami w odkrywkowych zakładach górniczych.
Image

Szkolenia okresowe w zakresie bhp i p.poż.:

 1. Pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób kierujących pracownikami w zakładach górnictwa odkrywkowego i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
 2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w w zakładach górnictwa odkrywkowego i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
 3. Elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych
 

Szkolenia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.