Zarząd SITG Kielce

Marzena Bakalarz-Doropowicz
Marzena Bakalarz-Doropowicz
Prezes Zarządu

Rafał Bitnerowski
Rafał Bitnerowski
v-ce Prezes Zarządu

Tomasz Grochowina
Tomasz Grochowina
v-ce Prezes Zarządu

Marian Jasionowski
Marian Jasionowski
Sekretarz

Szymon Bujak
Szymon Bujak
Skarbnik

kol. Olga Rutkowska-Królik – Członek Rady Oddziału
kol. Grzegorz Rygiel – Członek Rady Oddziału

Radę Oddziału uzupełnili obligatoryjnie Prezesi Kół

Komisja Rewizyjna:

kol. Izabela Babiarz – Przewodnicząca
kol. Anna Tałasiewicz-Żurak –  Członek
kol. Andrzej Śliwiński – Członek