Zarząd SITG Kielce

Marzena Bakalarz-Doropowicz
Marzena Bakalarz-Doropowicz
Prezes Zarządu

Marian Jasionowski
Marian Jasionowski
v-ce Prezes Zarządu

Tomasz Grochowina
Tomasz Grochowina
v-ce Prezes Zarządu

Izabela Babiarz
Izabela Babiarz
Sekretarz

Szymon Bujak
Szymon Bujak
Skarbnik

Rafał Bitnerowski
Rafał Bitnerowski
Członek Zarządu

Marcin Wójcik
Marcin Wójcik
Człnek Zarządu