KURS NA STANOWISKO „WIERTACZ – MECHANIK WIERTNI” W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

KURS NA STANOWISKO „WIERTACZ – MECHANIK WIERTNI” W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH OTWORAMI WIERTNICZYMI KOPALINY INNE NIŻ WĘGLOWODORY ORAZ W ZAKŁADACH WYKONUJĄCYCH ROBOTY GEOLOGICZNE, Z WYŁĄCZENIEM ROBÓT SŁUŻĄCYCH POSZUKIWANIU LUB ROZPOZNAWANIU ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW

WYJAZD TECHNICZNY DO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W dniach 16 i 17 czerwca 2023 r. czternastu członków Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach uczestniczyło w wyjeździe technicznym do KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

Polecamy publikację

 

Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY O WYDANIU PRZEZ NASZEGO KOLEGĘ DR INŻ. ANDRZEJA SZLAGOWSKIEGO KSIĄŻKI WŁASNEGO AUTORSTWA PT. „DOSKONALENIE PROCESU WYDOBYWCZO-PRZERÓBCZEGO W KOPALNI SUROWCÓW SKALNYCH PRZY WYKORZYSTANIU NIEKTÓRYCH METOD MATEMATYCZNYCH I ZASAD OBLICZEŃ TECHNOLOGICZNYCH”

KURS NA STANOWISKO „WIERTACZ – MECHANIK WIERTNI” W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Uprzejmie informujemy, że SITG o/Kielce organizuje KURS NA STANOWISKO „WIERTACZ – MECHANIK WIERTNI” W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH OTWORAMI WIERTNICZYMI KOPALINY INNE NIŻ WĘGLOWODORY ORAZ W ZAKŁADACH WYKONUJĄCYCH ROBOTY GEOLOGICZNE, Z WYŁĄCZENIEM ROBÓT SŁUŻĄCYCH POSZUKIWANIU LUB ROZPOZNAWANIU ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW”

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU SITG W KIELCACH

W dniu 9 maja 2023 r. w Sali budynku NOT w Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, w którym uczestniczyli zaproszeni goście – kol. Janusz Czarnecki, Wiceprezes SITG i kol. Natalia Lindner, Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITG.

ZAPROSZENIE NA OGNISKO

Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na piąte wspólne ognisko SITG O/Kielce Wszystkich Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.05.2023r. od godz. 15.00 przy ulicy Piekoszowskiej 137 w Kielcach. Istnieje możliwość parkowania przy posesji właściciela.

Zaproszenie na Bal Karnawałowy SITG

Zapraszamy na Bal Karnawałowy SITG O/Kielce Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz sympatyków Stowarzyszenia, który odbędzie się 11.02.2023r. od godz. 19.00 do godz. 3.00 dnia 12.02.2023 r. w Dworku Binkowskiego przy ul. W. Szczepaniaka 40 w Kielcach.

Relacja z pochodu barbórkowego 2022

W dniu 4 grudnia br.  Zarząd O/ Kielce Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa po raz pierwszy zorganizował pochód barbórkowy ulicami Kielc. Pochód uświetniła Miejska Orkiestra Dęta z Tarnobrzeskiego Domu Kultury pod batutą Janusza Chabla, której serdecznie dziękujemy.

Barbórka Seniorów 2022

 W dniu 18.11.2022 r. w restauracji NOT odbyło się spotkanie Seniorów SITG zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Kielce.

Zaproszenie na pochód barbórkowy

Kierując się kilkusetletnimi tradycjami górnictwa Kielecczyzny – dawniej kruszcowego, obecnie skalnego, w dniu patronki wszystkich górników, św. Barbary – 4 grudnia 2022 roku  Zarząd Oddziału Kielce Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa organizuje uroczysty pochód górniczy ulicami Kielc.

Posiadamy w sprzedaży album „Skalne Piękno Gór Świętokrzyskich”

Z wielką przyjemnością pragniemy zaoferować Państwu album „Skalne Piękno Gór Świętokrzyskich” będący zbiorem 105 barwnych fotografii wykonanych w wyrobiskach odkrywkowych kopalń Regionu Świętokrzyskiego.

Podziękowania dla uczestników, patronów, sponsorów i partnerów Kongresu Górnictwa Skalnego 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. w Cedzynie k/Kielc odbył się Kongres Górnictwa Skalnego, który przebiegał pod hasłem „Górnictwo skalne XXI wieku jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia (SWOT)”

KURS NA STANOWISKO WIERTACZ – MECHANIK WIERTNI

ROZPOCZĘCIE KURSU: 3 październik 2022 r.

Kongres Górnictwa Skalnego - 12-14.09.2022

Szanowni Państwo

Powołana w ubiegłym roku Główna Komisja Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz SITG Oddział Kielce organizuje w dniach od 12 do 14 września 2022 roku w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc Kongres Górnictwa Skalnego.

VIII KRAJOWE SPOTKANIE MŁODSZYCH POKOLEŃ GÓRNICZYCH

VIII Krajowe Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych odbyło się w dniach 03-05 września br. w Rybniku Stodołach. Głównym organizatorem był Przewodniczący Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej Kol. Cyprian Antosz.

PIERWSZE MIĘDZYODDZIAŁOWE SPOTKANIE MŁODEJ KADRY GÓRNICZEJ I SENIORÓW SITG

W dniu 11 czerwca br. Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach zorganizował międzypokoleniowe, trzecie w tej kadencji koleżeńskie spotkanie przy ognisku swych członków, które zaszczycili koleżanki i koledzy z Zarządu Głównego i czterech Oddziałów Stowarzyszenia.

Zaproszenie na ognisko

Zapraszamy serdecznie na trzecie wspólne ognisko SITG o/Kielce Wszystkich Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 11.06.2021 r. od godz. 16.00 przy ulicy Piekoszowskiej 137 w Kielcach.