Łączymy historię, tradycję i nowoczesność

Integrujemy środowiska inżynierów i techników górnictwa.
Image
Image
Image

Inspirujemy przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.

Image

Chronimy godność zawodu i reprezentujemy interesy członków SITG.

Image

Kultywujemy tradycje górnicze i chronimy zabytki techniki.

Image

Kształtujemy etykę zawodową inżynierów i techników górnictwa.

Image

Doskonalimy system kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry technicznej.

Aktualności

Wykaz kopalń w województwie świętokrzyskim

wydobywających surowce skalne z wykorzystaniem metod strzałowych
opracowanie: Katarzyna Szałach
Image
Gipsy
  1. Leszcze – gmina Pińczów
  2. Rigips-Stawiany – gmina Pińczów