Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Kielcach

23 paździenika 2015 r. górnicy z regionu świętokrzyskiego świętowali JUBILEUSZ 60-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach. 

© 2019 SITG Kielce. All Rights Reserved. Designed avesse.pl