Image

KONGRES GÓRNICTWA SKALNEGO

Górnictwo skalne XXI wieku

- jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia.

Materiały pokongresowe

Dziękując kolejny raz Spółce Bergerat Monnoyeur za zorganizowanie w ramach Kongresu Górnictwa Skalnego 2022 dynamicznego pokazu maszyn Caterpillar w Kopalni wapieni „Wola Morawicka” przedstawiamy film prezentujący walory techniczno – technologiczne tych maszyn oraz kunszt ich operatorów.

Za zgodą autorów prezentujemy referaty wygłoszone podczas Kongresu Górnictwa Skalnego w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie w dniach 12-14 września 2022 roku, a dodatkowo - przygotowany na Kongres film o pierwszej w województwie lubelskim Kopalni Bursztynu i Glaukonitu.

A. Kopeć, M. Czereba
icon pdf ZAGROŻENIE NATURALNE OD PUSTEK KRASOWYCH

J. Pyra, A. Sołtys, J. Winzer
icon pdfMONITOROWANIE I DOKUMENTOWANIE ODDZIAŁYWANIA ROBÓT STRZAŁOWYCH NA OTOCZENIE KOPALŃ ODKRYWKOWYCH

A. Spiżewska
icon pdfASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE I ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNE ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

D. Wojtczak
icon pdf
WYKORZYSTANIE METODY GEORADAROWEJ W BADANIU STRUKTURY ZAWODNIONYCH CZĘŚCI ZŁOŻA W ZG "DZIAŁOSZYN"

G. Wowczuk
icon pdfPRZYPADKI ROZRZUTU ODŁAMKÓW SKALNYCH POZA STREFĘ ROZRZUTU W KOPALNIACH NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 2010-2020

H. Włodarski, M. Czarnomski, W. Chudzik, A. Szybajło
icon pdfZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ZAKRESIE STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY KOPALŃ ODKRYWKOWYCH. ZASTOSOWANIE PROGRAMU DSCQP

Ł. Machniak, K. Słowiński
icon pdfGÓRNICTWO SKALNE JAKO WAŻNA CZĘŚĆ KRAJOWEJ GOSPODARKI

M. Bakalarz-Doropowicz
icon pdfREFERAT WPROWADZAJĄCY

M. Bakalarz-Doropowicz, M. Poros
icon pdfREWITALIZACJA TERENÓW POGÓRNICZYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GEONATURY KIELCE

M. Rabiasz, Ł. Haba
icon pdfOSUWISKA - NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA W RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO

M. Stopa
icon pdfZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD POMIAROWYCH W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM

M. Szczukiewicz
icon pdfOBIEG BAZUJĄCY NA WODORZE

M. Zajączkowski, M. Sikora
icon pdfWSPÓŁCZESNE STANDARDY W KOMPLEKSOWYM PROJEKTOWANIU KOPALŃ ODKRYWKOWYCH

P. Pietrzykowski
icon pdfBADANIA SPEKTRALNE JAKO NOWA JAKOŚĆ W DOKUMENTOWANIU GEOLOGICZNYM

T. Jasiak-Taraziewicz, W. Kaźmierczak
icon pdfSTOSOWANIE PGG PRZEZ GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

H. Ciosmak
STELLARIUM - KOPALNIA BURSZTYNU I GLUKONITU

Powołana w ubiegłym roku Główna Komisja Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz SITG Oddział Kielce organizują od 12 do 14 września 2022 roku w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k. Kielc Kongres Górnictwa Skalnego.

W pierwszym dniu zaplanowane są pokaz robót strzałowych i prezentacja maszyn technologicznych w dwóch odkrywkowych kopalniach w pobliżu Kielc.

Kierując niniejszą informację, zapraszamy do czynnego udziału w Kongresie – poprzez prezentacje referatów oraz wystaw przedstawiających dorobek i osiągnięcia Państwa firm.

Zgłoszenia udziału w Kongresie, tytuły referatów oraz prezentacji wystaw prosimy przesyłać na podane poniżej adresy email i telefonicznie. Termin zgłaszania uczestnictwa: do 19 sierpnia 2022 r.

PATRONAT HONOROWY KGS

Image
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Piotr Dziadzio
Image
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
dr inż. Adam Mirek
Image
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Image
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

SPONSOR SKALNY KGS

Image

GŁÓWNY SPONSOR KGS

Image
Image

SPONSORZY KGS

Image

PARTNERZY KGS

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

PATRONAT MEDIALNY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

RAMOWY PROGRAM KONGRESU GÓRNICTWA SKALNEGO

17.06.2024 (poniedziałek)
10.00

Zbiórka uczestników biorących udział w pokazach - parking k/basenu Osiedle Nowiny, ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny - przesiadka do busów

mapka parking

Sprawdź trasę dojazdu >

11:00-14:00 Prezentacja Zakładu Górniczego „Holcim Kopalnia Dolomitu Radkowice” w Radkowicach, połączona z pokazem maszyn Komatsu.
Poczęstunek
14:30-16.30 Zakwaterowanie w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc
17:00-19:00 Otwarcie KGS
19.30 Uroczysta kolacja.
Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kielce.
cd. kolacji przy zespole FAIR PLAY Cover Band

 

18.06.2024 (wtorek)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 Panel 1
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00       Panel 2
13.00-14.30 Obiad
14.30-16.15     Panel 3
 16.15-16.30 Przerwa kawowa
 16.30-18.00    Panel 4
18.30 Grillowisko

 

19.06.2024 (środa)
 7.00-9.00 Śniadanie
 9.00-12.00 Panel 1
do 12.00 Wymeldowanie z hotelu
12.00 Zakończenie KGS
12.00-13.00 Obiad