WYJAZD TECHNICZNY DO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W dniach 16 i 17 czerwca 2023 r. czternastu członków Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach uczestniczyło w wyjeździe technicznym do KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.


20230616 082206

 

W wyjeździe tym wzięło również udział dwóch Kolegów z Oddziału SITG w Rybniku. W pierwszym dniu już o godzinie 6:30 cała grupa zameldowała się przed kompleksem budynków Szybu L-VI w Rynarcicach Zakładów Górniczych „Lubin”. Po odbyciu instruktażu w zakresie BHP, pod opieką przemiłych Gospodarzy klatką wyciągu szybowego zjechaliśmy na głębokość 910 metrów. Z podszybia komfortowym pojazdem zajechaliśmy do komory remontów maszyn, skąd po obejrzeniu serwisowanych wozów odstawczych i ładowarek, dalej do komór eksploatacyjnych. Wyrobiska korytarzowe i komory eksploatacyjne, a przede wszystkim zręczność i szybkość operowania ładowarkami, wozidłami i urządzeniem do rozbijania i podgarnywania brył urobku przez ich operatorów wywarły na nas niesamowite wrażenie i podziw. Co prawda nie dostrzegliśmy na ociosach samej miedzi o jej charakterystycznej barwie, ale jak nas zapewniono jest ona ukryta w szarych łupkach i piaskowcach.

20230616 082106 001

20230616 111611 001

Po wyjeździe na powierzchnię wyjechaliśmy na platformę widokową wieży szybowej, z której widoczny był "Żelazny Most" oraz podziwialiśmy piękno szerokich okolic Lubina – niektórzy dostrzegli nawet szczyt Śnieżki. Po opuszczeniu Kopalni i krótkim odpoczynku, w Hotelu „Baron” odbyło się spotkanie koleżeńskie z przedstawicielami Gospodarza – członkami SITG Oddział Lubin przy KGHM Polska Miedź S.A. Spotkanie wykorzystaliśmy dla poszerzenia naszej wiedzy o procesie wydobycia i przetwórstwa rud miedzi i zacieśnienia więzi koleżeńskich.

W drugim dniu pobytu zwiedziliśmy obiekty poklasztorne Opactwa Cystersów w Lubiążu. Ogrom tych obiektów świadczy o dawnej zamożności gospodarzy tego klasztoru – niestety sam obiekt jest tylko namiastką dawnej świetności, wymaga bowiem niewyobrażalnie wielkich nakładów na jego restaurację. Wieczorem mieliśmy okazję i wielką przyjemność gościć przy grillowym poczęstunku w Hotelu „Baron” Prezesa Oddziału Lubin SITG – Kol. Andrzeja Niechwieja i Wiceprezes Koła SITG Centrala KGHM – Kol. Kamillę Słowikowską.

 

20230617 142132

 

Po nocnym odpoczynku i niezapomnianych wrażeniach z pobytu w Kopalni i z koleżeńskich spotkań, 18 czerwca wyruszyliśmy w drogę powrotną, po drodze zatrzymując się na kawę i krótkie zwiedzanie Wrocławskiego Rynku.

Jeszcze raz dziękuję w imieniu uczestników wyjazdu i swoim własnym Kierownictwu KGHM Polska Miedź S.A. za umożliwienie wejścia i zjazdu do Zakładów Górniczych „Lubin”, Kierownictwu tych zakładów za opiekę i za przedstawienie jakże trudnej pracy górników. Specjalne podziękowania kieruję do Koleżanki Kamilli Słowikowskiej za pomoc w organizacji naszego pobytu w obiektach KGHM.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZ TUTAJ >

 

Marzena Bakalarz-Doropowicz
Prezes SITG Oddział Kielce