Bal karnawałowy - zaproszenie

Bal karnawałowy - zaproszenie

Zapraszamy Wszystkich Członków oraz sympatyków Stowarzyszeniana na Bal Karnawałowy SITG O/Kielce, który odbędzie się 20 stycznia 2024 r. od godz. 19 do godz. 3 dnia 21.01.2024 r. w Dworku Binkowskiego przy ul. W. Szczepaniaka 40 w Kielcach.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia wraz z wpłatą prosimy kierować do Oddziału lub na KONTO ING BANK ŚLĄSKI S.A. NR 37 1050 1416 1000 0090 3089 7020 najpóźniej do dnia 09 stycznia  2024r.

Szczegółowych informacji udzielają Prezesi kół oraz w Oddziale pod nr tel. 608 862 487