Image

KONGRES GÓRNICTWA SKALNEGO

Górnictwo skalne XXI wieku

- jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia.

Powołana w ubiegłym roku Główna Komisja Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz SITG Oddział Kielce organizują od 12 do 14 września 2022 roku w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k. Kielc Kongres Górnictwa Skalnego.

W pierwszym dniu zaplanowane są pokaz robót strzałowych i prezentacja maszyn technologicznych w dwóch odkrywkowych kopalniach w pobliżu Kielc.

Kierując niniejszą informację, zapraszamy do czynnego udziału w Kongresie – poprzez prezentacje referatów oraz wystaw przedstawiających dorobek i osiągnięcia Państwa firm.

Zgłoszenia udziału w Kongresie, tytuły referatów oraz prezentacji wystaw prosimy przesyłać na podane poniżej adresy email i telefonicznie. Termin zgłaszania uczestnictwa: do 31 lipca 2022 r.

PATRONAT HONOROWY

Image
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
Piotr Dziadzio
Image
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
dr inż. Adam Mirek
Image
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Image
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

SPONSOR SKALNY KGS

Image

GŁÓWNY SPONSOR KGS

Image
Image

SPONSORZY KGS

Image

PARTNERZY KGS

Image
Image
Image
Image

PATRONAT MEDIALNY

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

RAMOWY PROGRAM KONGRESU GÓRNICTWA SKALNEGO

12.09.2022 r. (poniedziałek)
9:00

Zbiórka uczestników biorących udział w pokazach - parking Osiedle Nowiny (dokładna lokalizacja niebawem).

10:00 - 11:00 

- Pokaz robót strzałowych przez SSE Polska sp. z o.o. w Z.G. „Kowala” w Nowinach k/Kielc - Dyckerhoff Sp. z o.o. w Nowinach
 - Pokaz urządzenia mieszalniczo-załadowczego.- SSE Polska sp. z o.o.

12:00 - 15:00 

Pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni „Wola Morawicka” w Woli Morawickiej k/Kielc - Inwestplan Sp. z o.o. w Katowicach, poczęstunek (przejazd na parking w Morawicy we własnym zakresie)

15:00 - 16.30

Zakwaterowanie w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k/Kielc (przejazd we własnym zakresie) .

17:00 - 18:00

Otwarcie KGS.

18:00

Uroczysta kolacja, koncert Jacka Kawalca z zespołem - "Muzyczne twarze Jacka Kawalca".

13.09.2022 r. (wtorek)
07:00 - 9:15

Śniadanie

09:30 - 13:00

Obrady KGS 

13:00 - 14:30

Obiad

14:30 - 17:30

Obrady KGS 

18:30

Grilowisko, występ artystyczny Kapela podwórkowa „Scyzory”

14.09.2022 r. (środa)
07:00 - 9:00

Śniadanie

09:00 - 12:00

Obrady KGS 

12:00

Zakończenie KGS

12:00 - 13:00

Obiad i wykwaterowanie z hotelu 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW NA KONGRES

Termin zgłaszania uczestnictwa: do 31 lipca 2022 r.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 

 

Koszt uczestnictwa / 1 os.

Pokój 1 os. (w hotelu „Echo” - obok ) lub pokój 2- os. do pojedynczego wyk.: 2000,- zł + 460, zł VAT; 2460,- zł brutto;
Pokój 2-os. standard: 1600,- zł + 368,- zł VAT; 1968,- zł brutto;
Pokój 4-os. standard (studio 2x2): 1400,- zł +322,- zł VAT; 1722,- zł brutto;
Bez noclegu: 1200,- zł + 276,- zł VAT; 1476,- zł brutto.

Koszt udziału dla Jednostek Administracji Publicznej i Uczelni dla jednego uczestnika:  50% kosztów wybranej opcji.

Koszt uczestnictwa obejmuje: 3 dniowe uczestnictwo w KGS, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały kongresowe, spotkania integracyjne, transport na wyrobiska z wyznaczonych parkingów, parking przy hotelu, basen. 

Dla zgłoszeń i wpłat w terminie do 31 maja 2022 - 15% rabatu, dla zgłoszeń do 30 czerwca 10% rabatu.

Nieprawidłowe dane

Powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto: 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA O/KIELCE
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Konto: 37 1050 1416 1000 0090 3089 7020
tytułem: KGS2022, imię i nazwisko uczestnika

Udział w pokazach w Zakładach Górniczych:

Nieprawidłowe dane

Wybieram sposób przesyłania faktur w formie: 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

ZAMÓWIENIE REKLAMY / SPONSORINGU

FORMULARZ REKLAMOWY I SPONSORINGU

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Osoba reprezentująca firmę:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

Wystąpienie reklamowe (10 min) podczas obrad. Udział jednego uczestnika w KGS 2022 

Cena netto: 4000 zł
Cena brutto: 4920 zł

Nieprawidłowe dane

Logotyp firmy w czasie sesji wykładowej, na stronie internetowej i w programie KGS 2022

Cena netto: 1500 zł
Cena brutto: 1845 zł

Nieprawidłowe dane

BANERY, WYSTAWY, MATERIAŁY REKLAMOWE

Rollbaner na sali obrad

Cena netto: 1500 zł
Cena brutto: 1845 zł

Nieprawidłowe dane

Rollbaner w holu przed salą obrad lub przed budynkiem hotelu 

Cena netto: 800,- zł
Cena brutto: 984,- zł

Nieprawidłowe dane

Materiały reklamowe firmy dołączone do materiałów konferencyjnych 

Cena netto: 1500,- zł
Cena brutto: 1845,- zł

Nieprawidłowe dane

Stoisko reklamowe, modułowe 4 m2 w holu przed salą obrad, zapewnione przez organizatora 

Cena netto: 2500,- zł
Cena brutto: 3075,- zł

Nieprawidłowe dane

Stoisko reklamowe własne do 4 m2  w holu przed salą obrad 

Cena netto: 1500,- zł
Cena brutto: 1845,- zł

Nieprawidłowe dane

PARTNERZY/SPONSORZY TYTULARNI

Skalny Partner/Sponsor KGS 

Prezentacje i pokazy w kopalniach;
Wystąpienie podczas obrad KGS - 15 minut;
Materiały własne;
Logo w materiałach promocyjnych – mailingi, zaproszenia, gadżety;
Rollup / baner w trakcie, Stoisko ekspozycyjne 4m2;
Zdjęcia, film po zakończeniu KGS na stronach internetowych i profilach społecznościowych SITG;
Pamiątkowy dyplom Partnera / Sponsora;

Cena netto: > 20 000,- zł (cena podlega indywidualnym uzgodnieniom)

Nieprawidłowe dane
Główny Sponsor KGS 

Wystąpienie podczas obrad KGS - 15 minut;
Logo w materiałach KGS – mailingi, zaproszenia, gadżety;
Materiały własne;
Roll up / baner w trakcie, Stoisko ekspozycyjne 4m2;
Zdjęcia, film po zakończeniu KGO na stronach internetowych i profilach społecznościowych SITG;
Pamiątkowy dyplom Partnera / Sponsora;

Cena netto: 20 000,- zł
Cena brutto: 24 600,- zł

Nieprawidłowe dane
Sponsor KGS 

Wystąpienie podczas obrad KGS - 10 minut;
Logo w materiałach KGS – mailingi, zaproszenia, gadżety;
Materiały własne;
Roll up / baner w trakcie, Stoisko ekspozycyjne 2m2;
Zdjęcia, film po zakończeniu KGS na stronach internetowych i profilach społecznościowych SITG;
Pamiątkowy dyplom Partnera / Sponsora;

Cena netto: 10 000,- zł
Cena brutto: 12 300,- zł

Nieprawidłowe dane
Partner KGS 

Wystąpienie podczas obrad KGS - 10 minut;
Logo w materiałach KGS – mailingi, zaproszenia, gadżety;
Materiały własne;
Roll up / baner w trakcie;
Zdjęcia, film po zakończeniu KGS na stronach internetowych i profilach społecznościowych SITG;
Pamiątkowy dyplom Partnera / Sponsora;

Cena netto: 5 000,- zł
Cena brutto: 6150,- zł

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Informacje dodatkowe: 
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesłane zostanie do zamawiającego niezwłocznie e-mailem. 


Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia należy dokonać wpłaty na konto: 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA O/KIELCE
Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Konto: 37 1050 1416 1000 0090 3089 7020
z tytułem przelewu: KGS2022


Po zaksięgowaniu wpłaty przesłana zostanie faktura VAT zgodnie z wybraną formą (elektroniczna/papierowa) 
Materiały reklamowe należy przesłać do organizatorów w terminie do 30 czerwca 2022r. 

Dodatkowe informacje: 
Przewodnicząca Głównej Komisji Górnictwa Skalnego przy ZG SITG / Prezes Oddziału SITG Kielce: Marzena Bakalarz-Doropowicz – tel. 608 862 487;
Sekretarz Głównej Komisji Górnictwa Skalnego przy ZG SITG / V-ce Prezes Oddziału SITG Kielce: Marian Jasionowski – tel. 511 831 830.

 

Nieprawidłowe dane