Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Kielcach
Anna Tałasiewicz-Żurak - Przewodnicząca Andrzej Śliwiński - Członek Olga Rutkowska-Królik - Członek
Stowarzyszenie Inżynioerów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA. Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach około 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 19 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości powyżej 170, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe i otworowe.Działa we wszystkich dziedzinach…
Mgr inż. Tadeusz Mierzwa funkcję społeczna Prezesa Zarządu Oddziału SITG w Kielcach obejmuje w dniu 27 lutego 1969 roku i pełni ją z pełnym zaangażowaniem do chwili obecnej, tj. przez 11 kadencji wyborczych. Równolegle z pracą w Zarządzie Oddziału SITG, w okresie od 1972 roku przez 3 kadencje jest członkiem prezydium, a następnie Wiceprezesem Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach. W 1983 roku wybrany zostaje na stanowisko Prezesa Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach, pełniąc je przez okres 3 lat. Zarys 60-letniej działalności SITG w Kielcach Okres ponad 60-letniej działalności kieleckiego Oddziału SITG to zbiorcza społeczna praca, zaangażowanie i poświęcenie wielu osób…
© 2019 SITG Kielce. All Rights Reserved. Designed avesse.pl