Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Kielcach

Składka członkowska w roku 2020

Zgodnie z Uchwałą XXVIII Walnego Zjazdu SITG odbytego w dniu 15 listopada 2019r. w Mysłowicach Zjazd przyjął, że minimalna wysokość obligatoryjnej składki członkowskiej nie może być wyższa niż 1 % minimalnego ubiegłorocznego wynagrodzenia w kraju. Ustala się wysokość indywidualnej obligatoryjnej składki członkowskiej na rok 2020 w wysokości 20,00 zł.

Ustala się następujący podział minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej:

  • Zarząd Główny – 20%
  • Oddział – 80%

Zasady wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

 

© 2019 SITG Kielce. All Rights Reserved. Designed avesse.pl