Zaproszenie na pochód barbórkowy

Zaproszenie na pochód barbórkowy

 Kielce Patronat Prezydenta 1

Kierując się kilkusetletnimi tradycjami górnictwa Kielecczyzny – dawniej kruszcowego, obecnie skalnego, w dniu patronki wszystkich górników, św. Barbary – 4 grudnia 2022 roku  Zarząd Oddziału Kielce Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa organizuje uroczysty pochód górniczy ulicami Kielc.

Pochód otwierać będzie  Orkiestra Górnicza Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Zapraszamy wszystkich górników –  Stare Strzechy i Młodych Gwarków z Rodzinami oraz Mieszkańców Kielc do uczestnictwa w tym pochodzie.

Mile widziany strój galowy- górniczy.

Wyrażamy przy tym przekonanie, że przedsięwzięcie to będzie bardzo dobrą promocją i uhonorowaniem górniczego stanu oraz spotka się z aprobatą i uznaniem mieszkańców Kielc, a także włodarzy miasta i województwa.

Pochód rozpocznie się o godzinie 15 na Placu Moniuszki pod Pomnikiem Henryka Sienkiewicza  i prowadzić będzie ulicą Sienkiewicza do ul. Małej, na Rynek.

Członków SITG zapraszamy po pochodzie na okolicznościowe spotkanie barbórkowe w Starym Browarze po wcześniejszym zgłoszeniu bezpośrednio do biura Stowarzyszenia lub do Prezesów Kół najpóźniej do 24 listopada.

 

Prezes Oddziału
Marzena Bakalarz-Doropowicz