Zaproszenie na Bal Karnawałowy SITG

Zapraszamy na Bal Karnawałowy SITG O/Kielce Wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz sympatyków Stowarzyszenia, który odbędzie się 11.02.2023r. od godz. 19.00 do godz. 3.00 dnia 12.02.2023 r. w Dworku Binkowskiego przy ul. W. Szczepaniaka 40 w Kielcach.

dancing

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia wraz z wpłatą prosimy kierować do Oddziału lub na KONTO ING BANK ŚLĄSKI S.A. NR 37 1050 1416 1000 0090 3089 7020 najpóźniej do dnia 03 lutego 2023r.

Szczegółowych informacji udzielają Prezesi kół oraz w Oddziale pod nr tel. 608 862 487