WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU SITG W KIELCACH

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU SITG W KIELCACH

W dniu 9 maja 2023 r. w Sali budynku NOT w Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, w którym uczestniczyli zaproszeni goście – kol. Janusz Czarnecki, Wiceprezes SITG i kol. Natalia Lindner, Dyrektor Biura Zarządu Głównego SITG.

Przed rozpoczęciem obrad wręczone zostały odznaki stowarzyszeniowe przyznane przez Kapitułę Zarządu Głównego dla siedmiu wyróżniających się koleżanek i kolegów. Wręczenia dokonał kol. Janusz Czarnecki w asyście kol. Natalii Lindner i kol. Marzeny Bakalarz-Doropowicz.

W wyniku przeprowadzonych w tajnym głosowaniu wyborów do władz Oddziału weszli i zostali ukonstytuowani:

  • kol. Marzena Bakalarz-Doropowicz – Prezes
  • kol. Rafał Bitnerowski – Wiceprezes
  • kol. Tomasz Grochowina – Wiceprezes
  • kol. Marian Jasionowski – Sekretarz
  • kol. Szymon Bujak – Skarbnik
  • kol. Olga Rutkowska-Królik – Członek Rady Oddziału
  • kol. Grzegorz Rygiel – Członek Rady Oddziału

Radę Oddziału uzupełnili obligatoryjnie Prezesi Kół

Komisja Rewizyjna:

  • kol. Anna Tałasiewicz-Żurak – Przewodnicząca
  • kol. Izabela Babiarz – Członek
  • kol. Andrzej Śliwiński – Członek

 

fot2

fot3fot4