VIII KRAJOWE SPOTKANIE MŁODSZYCH POKOLEŃ GÓRNICZYCH

VIII Krajowe Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych odbyło się w dniach 03-05 września br. w Rybniku Stodołach. Głównym organizatorem był Przewodniczący Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej Kol. Cyprian Antosz.

Uczestnicy reprezentowali takie Oddziały jak: w Katowicach i kopalnie: KWK „Murcki – Staszic” i KWK „Mysłowice – Wesoła”, w Lubinie, Poznańsko – Koniński, w Rybniku i kopalnie: KWK „Chwałowice”, KWK „Jankowice”, KWK „Pniówek” i KWK „Borynia – Zofiówka”, Oddział w Sosnowcu oraz Odział Kielce.

Tematem przewodnim  spotkania było: „Górnictwo alternatywa czy perspektywa?”

Obrady otworzył Kol. Cyprian Antosz, który na wstępie powitał przybyłych zaproszonych gości i uczestników. Następnie Przewodniczący Rady Krajowej SITG Kol. Wiesław Grzybowski w imieniu Prezesa SITG Kol. Jerzego Markowskiego odczytał przesłanie Prezesa do uczestników Spotkania Młodej Kadry Górniczej. Kolejno o zabranie głosu poproszony został Kol. Marian Kurpas Prezes Oddziału SITG w Rybniku, który serdecznie powitał zebranych na rybnickiej ziemi. Po tym wystąpieniu pierwszą prelekcję nt. „Portal Akademie PGG jako narzędzie wsparcia rozwoju pracowników” wygłosił Kol. Andrzej Sączek z PGG, następnie była prelekcja nt. „Wykorzystanie przestrzennych modeli statystycznych w prognozowaniu parametrów drgań gruntu wywołanych sejsmicznością indukowaną” – wygłoszona przez Kol. Łukasza Szuła, ostatnią prelekcją w pierwszym dniu Spotkania było wystąpienie Kol. Leszka Sobik pt. „Zintegrowana metoda ograniczenia zagrożenia pożarami endogenicznymi na przykładzie KWK „ROW” Ruch „Chwałowice”. Pod koniec konferencji Kol. Grzegorz Miodoński – Wiceprezes SITG rozdał obecnym do wypełnienia ankiety, które mają na celu pokazanie w jakim kierunku powinniśmy iść jako Stowarzyszenie i czego Członkowie oczekują.

Po obiedzie uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. Pierwsza grupa wybrała się na kopalnie „Chwałowice”, druga na kopalnię „Jankowice”, trzecia na kopalnię „Marcel”, a grupa czwarta wybrała się na zabytkową kopalnię „Ignacy”, niegdyś zwaną „Hoym”. Ostatnia grupa z uwagi na szybsze przejście kopalni „Ignacy” odwiedziła jeszcze Pocysterski Zespół Klasztorno- Pałacowy w Rudach.

Członkowie naszego Oddziału w ilości 8 osób zwiedzali kopalnię „Chwałowice”. Było to niezwykłe doświadczenie dla wszystkich, a szczególnie dla tych , którzy pierwszy raz zjeżdżali do kopalni podziemnej węgla kamiennego. Będąc na dole mogliśmy docenić trud, zagrożenia i ciężką pracę górników. Jako zwiedzający w pełnym „rynsztunku” byliśmy wykończeni a co dopiero tam pracować. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla Wszystkich górników pracujących na dole.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, którą swą obecnością zaszczycił  pierwszy przewodniczący Młodej Kadry Kol. Wiesław Piecha.

W drugim dniu odbył się drugi blok konferencji, na której swoje osiągnięcia technologiczne zaprezentowały firmy około górnicze, a mianowicie  firma Elektrometal S.A., która referowała temat „Oświetlenia przemysłowe”, firma Carbomech Sp. z o.o. przedstawiająca „Nowoczesne rozwiązania techniczne – jazda ludzi przenośnikami taśmowymi”, a także firma Carboautomatyka S.A. prezentująca „Specjalistyczne sterowania płynnym ruchem”. Zakończeniem  bloku konferencyjnego VIII Spotkania Młodszych Pokoleń Górniczych były warsztaty przeprowadzone przez Kol. Andrzeja Sączka nt. „Skuteczny menadżer w branży górniczej”, które obejmowały pracę w podgrupach. Po obiedzie i podsumowaniu wyników warsztatów, uczestnicy podzieleni na grupy przy sprzyjającej pogodzie pływali żaglówkami po Zalewie Rybnickim lub rozgrywali mecz siatkówki pomiędzy Oddziałami SITG. Jako Oddział Kielce proponujemy jako dyscyplinę sportową w następnym spotkaniu uwzględnić: grę w szachy lub warcaby.

Drugi dzień w przepięknej scenerii nad Zalewem Rybnickim zakończył się grillem.

W niedzielę z żalem, że tak krótko, ale w pełni zadowoleni z nowymi doświadczeniami, rozjechaliśmy się do domów.

W imieniu Wszystkich uczestników Oddziału Kielce  gratuluję Kol. Cyprianowi Antoszowi i Jego Zespołowi zorganizowania doskonałego pod każdym względem VIII Krajowego Spotkania Młodszych Pokoleń Górniczych SITG.

 

Prezes Oddziału SITG Kielce
Marzena Bakalarz-Doropowicz

 

Więcej zdjęć ze spotkania >