Podziękowania dla uczestników, patronów, sponsorów i partnerów Kongresu Górnictwa Skalnego 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. w Cedzynie k/Kielc odbył się Kongres Górnictwa Skalnego, który przebiegał pod hasłem „Górnictwo skalne XXI wieku jego mocne i słabe strony, możliwości rozwoju i zagrożenia (SWOT)”

 

Hitart Morawica 1920px

 

W imieniu organizatorów Kongresu – Głównej Komisji Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Oddziału Kielce tego Stowarzyszenia składam najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich jego uczestników. Jestem przekonana, że pokazy robót strzałowych i urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych w zakładzie górniczym Kowala oraz pokaz maszyn firmy Caterpillar w zakładzie górniczym Wola Morawicka, a także wygłoszone referaty oraz ożywione dyskusje na ich kanwie były dla Państwa inspiracją do wymiany myśli, doświadczeń, a co najważniejsze ułatwią prowadzenie działalności w branży odkrywkowego górnictwa surowców skalnych. Warto przy tym odnotować, iż w części referatowej wydarzenia największe zainteresowanie wzbudziła tematyka ocen oddziaływania na środowisko, co jest odzwierciedleniem problemów z tym związanych na etapie podejmowania działalności górniczej. Jak każda konferencja, tak również nasz Kongres był także platformą do zacieśniania więzi koleżeńskich, do czego przyczyniły się występy artystyczne Jacka Kawalca wraz z Zespołem w koncercie "Muzyczne Twarze Jacka Kawalca” oraz Kapeli podwórkowej „Scyzory”.

Dziękuję, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie.

 

9E4A9748 1920px

 

Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do patronów, sponsorów i partnerów Kongresu, którzy nadali wysoką rangę naszemu przedsięwzięciu i wsparli je finansowo i organizacyjnie, a byli nimi:

Patroni Honorowi

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa dr Piotr Dziadzio
 • Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek
 • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Sponsor Skalny

 • Kopalnia Wola Morawicka Inwestplan Sp. z o.o.

Sponsor Główny

 • Progress Eco S.A.
 • Kopalnia Łagów V Probudex S.A.
 • Sponsor
 • Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Partnerzy

 • Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
 • Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
 • Polski Związek Producentów Kruszyw
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych – KOSD Group
 • Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Radkowice
 • Geol-Min Sp. z o.o.
 • Polskie Górnictwo Skalne Sp. z o.o.

Patroni Medialni

 • TVP3 Kielce
 • Radio Kielce
 • Gazeta Wyborcza – Gazeta w Kielcach
 • Echo Dnia
 • Przegląd Górniczy
 • Wspólne Sprawy
 • Inżynieria Mineralna
 • Drogowo-Mostowy
 • Kruszywa
 • Surowce i Maszyny Budowlane                   

 

W imieniu Organizatorów
Marzena Bakalarz-Doropowicz