PIERWSZE MIĘDZYODDZIAŁOWE SPOTKANIE MŁODEJ KADRY GÓRNICZEJ I SENIORÓW SITG

INTEGRACJA POKOLENIOWA KADR GÓRNICZYCH W KIELCACH

 

 

 

W dniu 11 czerwca br. Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kielcach zorganizował międzypokoleniowe, trzecie w tej kadencji koleżeńskie spotkanie przy ognisku swych członków, które zaszczycili koleżanki i koledzy z Zarządu Głównego i czterech Oddziałów Stowarzyszenia.

Z nieukrywaną dumą wymieniam uczestników tego spotkania, którymi byli:

- Prezes Zarządu Głównego – Kol. Jerzy Markowski,
- Sekretarz Generalny – Kol. Eugeniusz Ragus,
- Dyrektor Biura ZG – Kol. Natalia Lindner,
- Przewodniczący Głównej Komisji ds. Tradycji Górniczych – Kol. Józef Fudali,
- Przewodniczący Głównej Komisji ds. Młodej Kadry – Kol. Cyprian Antosz, wraz z młodą Kadrą z Oddziału w Rybniku w silnej grupie dwunastu osób,
- ośmiu Kolegów z Oddziału w Bełchatowie pod wodzą Prezesa – Kol. Kazimierza Kozioła,
- trzech Kolegów z Oddziału w Lublinie, z Prezesem – Kol. Januszem Cichowskim,
- trzech Kolegów z Oddziału w Tarnobrzegu, na czele z Członkiem Zarządu – Kol. Maksymilianem Burdą.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – Marzena Rabiasz, wraz z  zastępczynią – Moniką Struską,

oraz trzydzieści osiem  Koleżanek i Kolegów  z Oddziału w Kielcach zgromadzonych pod skrzydłami mojej skromnej osoby; od najstarszych: Honorowy Prezes Stowarzyszenia – Kol. Tadeusz Mierzwa, Dyrektor Senior OUG w Kielcach – Kol. Jerzy Janowicz, do najmłodszych: Kol. Joanna Kustra, która wstąpiła w nasze szeregi w przeddzień spotkania.

Goście z Zarządu Głównego i z Oddziału w Rybniku zwiedzili po drodze Zamek Królewski w Chęcinach, po czym zostali podjęci kawą w sali wykładowej budynku NOT w Kielcach, w którym mieści się biuro Zarządu naszego Oddziału.

Punktualnie o godz. 16-tej rozpoczęło się spotkanie przy tryskających iskrami na trzech paleniskach ognisku. Jak wszyscy podkreślali z zachwytem miejsce spotkania jest bardzo urokliwe. Pomimo, że usytuowane na terenie miejskim, to jego lokalizacja u północnego, zalesionego podnóża góry Dalnia pozwala obserwować panoramę znacznej części Kielc, w szczególności osiedli „Pod Dalnią” i „Ślichowice”. Na wzgórzach Dalnia i Karczówka można jeszcze dziś obserwować fragmenty wyrobisk, tzw. szpar po eksploatacji rud ołowiu, głównie galeny. Z okazałego samorodka tej ostatniej, znalezionego w 1646 roku przez górnika Hilarego Malę wyrzeźbiona została naturalnej wielkości figura św. Barbary – znajdująca się w kaplicy klasztoru ojców Pallotynów na Karczówce oraz dwie płaskorzeźby, z których jedna jest w bazylice katedralnej w Kielcach.

Po powitaniu przeze mnie wszystkich obecnych głos  zabrał Prezes Jerzy Markowski dziękując za zorganizowanie spotkania i podkreślając, że w obecnych i nadchodzących bardzo trudnych czasach dla górnictwa węglowego powinniśmy wykorzystywać każdą okazję do uświadamiania społeczeństwu roli i potrzeby tegoż górnictwa. Nawiązując do stanu epidemii Covid-19 zauważył serdeczność wzajemnych powitań pomiędzy koleżankami i kolegami, podczas których zawsze padało pytanie czy jesteś zaszczepiony/a – w każdym przypadku padała odpowiedź twierdząca: posiadam już certyfikat lub co najmniej jestem po pierwszej dawce.

Przy smacznych krupniokach, kiełbaskach, karkóweczkach i oczywiście piwku, a także mocniejszych napitkach toczyły się rozmowy na tematy stowarzyszeniowe, zacieśniała się przysłowiowa już więź koleżeńska. Nie obyło się także bez poważnych głosów zatroskania o przyszłość górnictwa, a w związku z tym i Stowarzyszenia.

Były toasty, śpiewy przy akompaniamencie kolegi Cypriana i tańce na trawiastym parkiecie do późnych godzin nocnych.

Dopisała nam również ciepła i słoneczna pogoda –z wyjątkiem półgodzinnego przerywnika na deszcz.

Warto przy tym podkreślić, że to spotkanie przy ognisku jako realizacja planu tegorocznej działalności Oddziału w Kielcach bardzo dobrze wpisało się w wypełnienie uchwał  podjętych w dniu 15 listopada 2019 r. na XXVIII Zjeździe SITG dotyczących kontynuacji współdziałania z młodą kadrą górniczą poprzez dotychczasowe formy tych działań, a także inicjowanie nowych atrakcyjnych form działania, jak też prowadzenia działań mających na celu integrację środowisk górniczych.

 

Prezes Oddziału SITG Kielce
Marzena Bakalarz-Doropowicz

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ >