Podziękowanie za udział w II Kongresie Górnictwa Skalnego

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Uczestnikom II Kongresu Górnictwa Skalnego zorganizowanego przez Główną Komisję Górnictwa Skalnego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Oddział SITG Kielce, który odbył się w dniach 17 – 19 czerwca 2024 r. Przewodnim motywem Kongresu była konsolidacja branży górnictwa skalnego – szanse i zagrożenia.

 

1m

 

Przedsięwzięcie to dedykowane było przedsiębiorcom i pracownikom odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielom podmiotów świadczących usługi dla takich zakładów jak również przedstawicielom organów administracji rządowej i samorządowej, których kompetencje obejmują sprawy górnictwa skalnego a także pracownikom wyższych uczelni i instytutów współpracujących z branżą tegoż górnictwa.

Jestem przekonana, że Kongres był dla Państwa okazją do inspirującej wymiany informacji, myśli i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem odkrywkowego górnictwa skalnego. Przekonanie to wyrażam w oparciu o tematykę prezentowaną w referatach i żywą dyskusję – prowadzoną bezpośrednio po ich wysłuchaniu oraz w kuluarowych rozmowach. Na tej podstawie wyrażam też przekonanie o trafności i aktualności hasła przewodniego, tj. konsolidacji branży górnictwa skalnego, która jest wręcz konieczna dla przezwyciężania problemów środowiskowych i społecznych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności górniczej jak też dla skutecznego wpływania na przyśpieszanie procesu legislacyjnego.

Dziękuję, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz wspierania górnictwa skalnego. Chociaż ocena Kongresu jest w gestii Uczestników II KGS, to po ilości nadsyłanych gratulacji i podziękowań mogę z satysfakcją stwierdzić, że zakończył się dużym sukcesem.

Wielkie podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniach i organizacji przed i podczas Kongresu: Marian Jasionowski, Tomasz Grochowina, Rafał Bitnerowski, Szymon Bujak, Magdalena Stopa, Olga Rutkowska, Wojciech Sitarski.

Dziękuję w szczególności: Patronom Honorowym – Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Rektorowi Akademii Górniczo – Hutniczej, Dyrektorowi Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Prezesowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,

Jestem ogromnie wdzięczna i bardzo dziękuję za pomoc finansową i organizacyjną Sponsorom i Partnerom Kongresu, to dzięki Wam mogliśmy zorganizować II KGS.

Podziękowania kieruję szczególnie dla Partnera – Sponsora II KGS Zarządu Holcim Polska S.A. za udostępnienie i perfekcyjne przygotowanie Kopalni Dolomitu Radkowice na potrzeby Kongresu: Michała Głowackiego - Generalny Dyrektor Linii Produktowej Kruszyw Holcim Polska S.A., Bartosza Postrożnego – Dyrektora ds. produkcji i KRZG wraz z osobami Kierownictwa KD Radkowice Holcim Polska.

Za spektakularny pokaz maszyn Komatsu na KD Radkowice dziękuję bardzo Sponsorowi Głównemu II KGS –  Komatsu Poland Sp. z o.o. – Podziękowania Kieruję dla Mariusza Staropilnego Prokurenta, Dyrektora ds. sprzedaży – Andrzeja Tokarczyka - Zastępcy Dyrektora ds. sprzedaży Komatsu i Karolinie Gajowniczak - Menadżerowi Marketingu.

Serdecznie dziękuję Wszystkim sponsorom i partnerom: ŚGP Industria S.A., Grupie PBI, Kopalni Wapienia Morawica S.A., Hochel Group, Geol-Min Sp. z o.o., 3D Format Sp. j. Adam Szopa, Leszek Balcarczyk, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., HPDA Sp. z o.o., Stellarium Sp. z o.o., Polskiemu Związkowi Producentów Kruszyw, Progress Screens, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa.

Z sentymentem dziękuję również #ZespołowiPieśniiTańcaKielce za żywiołowy koncert podczas uroczystej kolacji II KGS.

Za propagowanie Kongresu dziękuję specjalistycznym czasopismom - patronom medialnym – Wspólne Sprawy, Drogowo-Mostowy, Kruszywa, Kierunek Surowce.

Jeszcze raz dziękuję Wszystkim Uczestnikom Kongresu.

 

Z wyrazami szacunku

Marzena Bakalarz-Doropowicz
Przewodnicząca Głównej Komisji Górnictwa Skalnego przy ZG SITG
Prezes Oddziału SITG Kielce

 

Odpowiadając na Państwa zapytania III KGS planowany jest na 8-10 czerwca 2026 r.