Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Kielcach

Aktualnie prowadzone zapisy na kursy i szkolenia

Łączymy historię, tradycję i nowoczesność

W swoich szeregach Stowarzyszenie skupia około 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej.

Integrujemy środowiska inżynierów i techników górnictwa.

Inspirujemy przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne na&nbsprzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.

Chronimy godność zawodu i reprezentujemy interesy członków SITG.

Image

Kultywujemy tradycje górnicze i chronimy zabytki techniki.

Doskonalimy system kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry technicznej.

Kształtujemy etykę zawodową inżynierów i techników górnictwa.

Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych SITG o/Kielce

Kursy specjalistyczne

Wiertacz - mechanik wiertni
Operator agregatów cementacyjnych i zasobników
Strzałowy
Wydawca MW
Wiertacz otworów strzałowych

Szkolenia okresowe bhp i p.poż

Pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób kierujących pracownikami
Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Strzałowych i wydawców materiałów wybuchowych
Elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych

Szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy

Organizujemy konferencje i seminaria

Jesteśmy organizatorem różnego rodzaju konferencji i seminariów związanych z tematyką górniczą. Zawsze poruszamy tematy związane z bieżącą sytuacją branży górniczej, komentujemy i wyjaśniamy zmiany przepisów, prelegenci starają się w atrakcyjny i ciekawy sposób przybliżyć wiele spraw nurtujących środowisko górnicze.
Image
© 2019 SITG Kielce. All Rights Reserved. Designed avesse.pl